söndag 6 april 2014

MÄKTIGT UTHUS VID SOMMARSTUGAN


Det här mäktiga uthuset tillhör ett gammalt hemman i byn. Riktigt öde står gården inte eftersom gården sommartid används som semesterbostad av en familj från Sverige. 
Uthusets speciella utseende kommer bland annat av av att de kvadratiska fönstren i nedre våningen har kraftiga fönsterlister medan fönstren upptill helt saknar inraming.